Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mannaz 
Mannazmens is onderdeel van Mannaz persoonlijke begeleiding en coaching en gelden derhalve dezelfde algemene voorwaarden.

Mannaz hanteert voor haar klanten de volgende Algemene Voorwaarden voor de door haar geleverde consulten, ademwerk, rituelen, cursussen en workshops:

1. De cliënt is zelf en geheel zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar welzijn, gezondheid en handelen, zowel tijdens het consult/ademwerk/workshop/ritueel als daarbuiten.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces, zowel voor, tijdens als na het consult/ademwerk/ workshop/cursus/ritueel.

3. Mannaz is niet verantwoordelijk voor het handelen en gevoelens van cliënt.

4. Als de cliënt verhinderd is een individueel consult na te komen dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld. Als dit niet gedaan is ontvangt u toch een rekening.

5. Voor afgesproken consulten kan geen geld worden terug gevraagd. Een afspraak kan tot 24 uur van te voren verzet worden naar een andere datum.

6. Als Mannaz verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip zal Mannaz dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal Mannaz z.s.m. een nieuwe afspraakmet de cliënt maken.

7. De annuleringstermijn bij rituelen voor een groep, cursus of individueel ingepland ritueel en workshops is:
7.1 Bij annulering langer dan 2 weken voor datum activiteit wordt € 25 administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht.
7.2 Bij annulering of doorschuiven van datum deelname vanaf 2 weken van te voren wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
7.3 Bij annulering of doorschuiven van datum deelname vanaf 1 week van te voren wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.
7.4 Bij verhindering door omstandigheden geldt dezelfde annuleringsregeling als benoemd in punt 7.1 t/m 7.3.
7.5 Bij afmelding voor de ademcirkel in Arnhem tot 24 uur van te voren
wordt €5,00 in rekening gebracht. Daarna betaald u het volledige bedrag van €15,00
7.6 Wanneer u zonder afmelden niet verschijnt bij een workshop of individueel ritueel dient u alsnog te voldoen aan de betaling van het volledige deelnemers-bedrag.

8. De betaling voor een consult, ritueel, cursus en workshop dient per vooruitbetaling te geschieden via de bank. De bankgegevens van Mannaz zijn: Mannaz persoonlijke begeleiding en coaching, NL67ASNB0267147074 o.v.v. Naam, datum en activiteit.
8.1 Voor particulieren is het deelnemersbedrag incl. btw. Voor bedrijven en Zzp-ers is het deelnemersbedrag excl. btw.

9. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

10. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2018
Ze zijn geldig totdat wijziging van de Algemene Voorwaarden schriftelijk door Mannaz worden aangegeven.